زندگی یا کسب و کار؟ انتخاب کدامیک!؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت تعادل، ایجاد تعادل در همه چیز! در حقیقت، رمز موفقیت انسان همواره در ایجاد تعادل در تمامی امور زندگی است. شاید بهتر باشد مبحث را از اینجا آغاز کنیم که مفهوم زندگی چیست!؟ اگر به زندگی به عنوان یک مفهوم انتزاعی بنگریم، تلفیقی است از بسیاری از رخدادها، رویدادها، رفتارها، کنش و واکنشها، تصمیمات، فعالیتها و هرآنچه که انسان عامدانه و یا بشکل کاملا غیرعمدی در محدوده حیات خود مرتکب میشود. این بدان معناست که کسب و کار و مشاغل نیز، بخشی از این رفتارهای آگاهانه و یا ناآگاهانه است.

Related image

ادامه خواندن زندگی یا کسب و کار؟ انتخاب کدامیک!؟