چرا دانستن مفاهیم پایه و علمی زنجیره تامین برای استارتاپ ها مهم است؟

برخی از مدیران جوان، بویژه آنانکه شور و اشتیاق حرکتهای سریع و بی مهابا را در استارتاپ های خود دارند، معتقدند که دانستن مفاهیم زنجیره تامین، برای یک کارآفرین امریست غیرضروری و به گونه ای صرف زمان برای یادگیری آن را تلف نمودن وقت میدانند. شاید حق با آنان باشد، اما به شرط اینکه در تصوراتشان، دنیای کسب وکار، متشکل از یک بازیگر باشد و آن بازیگر نیز فقط خودشان باشند!!! اما حقیقت این نیست! در حقیقت، ما برای آنکه بتوانیم محصول و یا خدمتی را خلق کرده و به همراه ارزشهای پیشنهادی خود به دست مشتریانمان برسانیم، مجبوریم، تاکید میکنم که مجبوریم حداقل دو گروه را شناخته، با آنان به درستی تعامل داشته باشیم.

Related image

ادامه خواندن چرا دانستن مفاهیم پایه و علمی زنجیره تامین برای استارتاپ ها مهم است؟

بررسی تحلیلی رویکرد فروشگاههای زنجیره ای در ایران و جهان

مفروضاتی در خصوص آینده احتمالی فروشگاه های زنجیره ای در ایران

هرچند که فروشگاههای زنجیره ای بزرگ که با تمرکز بر شعار کمترین قیمت و با محوریت تمرکز بر ارائه خدمات بهینه به مشتریان پا به عرصه وجود گذاشتند، اما همواره در مضان اتهام دامپینگ[۱] بوده و هستند. مدعیان چنین اتهاماتی، دلیل این اتهام را در آن دانسته اند که فروشگاههای بزرگ زنجیره ای، با سیاستهای قیمتگذاری خود، بطور سیستماتیک مشاغل کوچک و کسب و کارهای ضعیف تر را به کام نابودی کشانده، آنها را از صحنه رقابت بطور کلی حذف مینمایند. اما با مشاهده دقیق رفتارهای مشتریان و عملکرد شرکتهای بزرگ در سالهای اخیر در میابیم که در واقع این اتهام، خالی از خلل نیست! در حقیقت، نخست آنکه کمتر شرکتی را میتوان در دنیا یافت که تنها با استراتژی نابودی دیگران آغاز به کار نموده، ماموریت خود را در از بین بردن دیگران جهت کسب سهم بیشتری از بازار رقم زده باشد. نکته حائز اهمیت دوم، مفهوم کلی دامپینگ در علم اقتصاد است که صراحتاً به تجارت بین الملل و صادرات کالائی با قیمتی پائینتر به کشور ثالث و بمنظور حذف رقبای محلی اشاره دارد. بنابراین، ضمن نیاز به درک صحیحی از مفهوم دامپینگ، نیاز به شناخت سیاستها، چشم انداز و ماموریت فروشگاههای زنجیره ای نیز وجود خواهد داشت. با این توصیف، هرچند که هنوز با مفاهیم فوق آشنائی چندانی حاصل نشده، اما میتوان به سادگی به این درک عمومی رسید که فروپاشی کسب و کارهای کوچک فقط از آن جهت نیست که آنان قربانیانی بی دفاع در برابر ثروت و سرمایه هنگفت شرکتهای بزرگ باشند، بلکه شکست آنها بازتابی است از فقدان دوراندیشی و عدم تطابق خود با وضعیت جدید بازار؛ بازاری که به سرعت در حالت تغییر است.

Related image

ادامه خواندن بررسی تحلیلی رویکرد فروشگاههای زنجیره ای در ایران و جهان