زیاد بر ماندن اصرار نورزید!

شکست و پیروزی، دو کفه ترازوی کسب و کارند! اگر ترازوی شما در حالت تعادل کامل باشد، این به دان معناست که شما در مسیری حرکت میکنید که منطقاً در آن هیچ پیشرفتی نیست، مگر اصلاحاتی در کسب و کار خود ایجاد نمائید. و اگر به هرسمت شکست و یا پیروزی بلغزد، تکلیف تا حدودی مشخص میشود. البته بدیهی است که وضعیت این ترازو در تمامی مدت عمر کسب و کار شما باید متغیر باشد. در حقیقت، اگر این وضعیت متغیر نباشد، چه شما به سمت موفقیتتان ثابت بمانید و چه در مسیر شکست، باید نگران شوید.

Image result for business failure

ادامه خواندن زیاد بر ماندن اصرار نورزید!

اگر کسب و کارتان را دوست دارید، هرگز طمع نکنید!

بیائید طمع را از کسب و کارمان حذف کنیم تا رستگار شویم!

کاسب هستید یا تاجر، کارمند هستید یا آزادکار[۱]، مالک هستید و از اجاره ملک خود کسب درآمد میکنید و یا به هرشکل مشروع و قابل پذیرش دیگری کسب روزی می‏نمائید، بهترین راه کار برای موفقیت قطعی شما در یک جمله نهفته است! هرگز طمع نکیند! جهان مادیات سرشار از دلایل ریز و درشتی است که ما را بطور خواسته و یا ناخواسته در گرداب طمع ورزیدن بیندازند. اما طمع ورزیدن چیست و چگونه برسر راه ما قرار میگیرد. طمع در حقیقت وضعیت بیمارگونه روحی و روانی‏ای است که انسان را برآنچه که بطور معمول و عرف حق وی است، حریص‏تر نموده و سعی بر کسب منافعی بیشتر می‏نماید. در چنین شرایطی، فرد طماع بدون درنظر گرفتن عواقب این حرص و ولع، تنها به منافع زودگذر و بیشتری فکر می‏کنند که در آن دوره میتواند کسب نماید.

Related image ادامه خواندن اگر کسب و کارتان را دوست دارید، هرگز طمع نکنید!

رونق بخشیدن مستمر به کسب و کارتان را جدی بگیرید!

خیلی وقتها، زمانی که کسب و کارمان به خوبی میچرخد و به قول معروف و دخل و خرجمان با هم جور در می آید، دیگر چندان مایل نیستیم که باور کنیم این شرایط ممکن است تغییر کند. در حقیقت، شوق موفقیت و غرور دستاوردهای عینی در این شرایط به حدی مارا مست و سرخوش می سازد که حتی اگر به مخاطرات و مشکلات محتمل در آینده نیز فکر کنیم، این حال خوش اجازه باور کردن آن را به ما نمیدهد. اما واقعیت بازی چیز دیگریست و همواره نباید فراموش کنیم که سکه دو رو دارد.

Related image

ادامه خواندن رونق بخشیدن مستمر به کسب و کارتان را جدی بگیرید!

چرخه حیات سازمان و مخاطرات پیش رو در یک نگاه اجمالی

چرخه حیات سازمان و مخاطرات پیش رو در یک نگاه اجمالی

Related image

هر پدیده ای در جهان هستی دارای چرخه حیات مشخصی است که از پیدایش تا مرگ را شامل میشود. یک موسسه یا شرکت صرف نظر از نوع فعالیت آن نیز همانند سایر پدیده های آفریده بشر دارای چرخه حیاتی است که بی شباهت به چرخه حیات انسان و سایر موجودات زنده نیست! بطور کلی چرخه حیات یک سازمان را میتوان به دوره های ذیل تقسیم نمود:

ادامه خواندن چرخه حیات سازمان و مخاطرات پیش رو در یک نگاه اجمالی