زیاد بر ماندن اصرار نورزید!

شکست و پیروزی، دو کفه ترازوی کسب و کارند! اگر ترازوی شما در حالت تعادل کامل باشد، این به دان معناست که شما در مسیری حرکت میکنید که منطقاً در آن هیچ پیشرفتی نیست، مگر اصلاحاتی در کسب و کار خود ایجاد نمائید. و اگر به هرسمت شکست و یا پیروزی بلغزد، تکلیف تا حدودی مشخص میشود. البته بدیهی است که وضعیت این ترازو در تمامی مدت عمر کسب و کار شما باید متغیر باشد. در حقیقت، اگر این وضعیت متغیر نباشد، چه شما به سمت موفقیتتان ثابت بمانید و چه در مسیر شکست، باید نگران شوید.

Image result for business failure

ادامه خواندن زیاد بر ماندن اصرار نورزید!

اگر کسب و کارتان را دوست دارید، هرگز طمع نکنید!

بیائید طمع را از کسب و کارمان حذف کنیم تا رستگار شویم!

کاسب هستید یا تاجر، کارمند هستید یا آزادکار[۱]، مالک هستید و از اجاره ملک خود کسب درآمد میکنید و یا به هرشکل مشروع و قابل پذیرش دیگری کسب روزی می‏نمائید، بهترین راه کار برای موفقیت قطعی شما در یک جمله نهفته است! هرگز طمع نکیند! جهان مادیات سرشار از دلایل ریز و درشتی است که ما را بطور خواسته و یا ناخواسته در گرداب طمع ورزیدن بیندازند. اما طمع ورزیدن چیست و چگونه برسر راه ما قرار میگیرد. طمع در حقیقت وضعیت بیمارگونه روحی و روانی‏ای است که انسان را برآنچه که بطور معمول و عرف حق وی است، حریص‏تر نموده و سعی بر کسب منافعی بیشتر می‏نماید. در چنین شرایطی، فرد طماع بدون درنظر گرفتن عواقب این حرص و ولع، تنها به منافع زودگذر و بیشتری فکر می‏کنند که در آن دوره میتواند کسب نماید.

Related image ادامه خواندن اگر کسب و کارتان را دوست دارید، هرگز طمع نکنید!

آیا خوش زبانی و سخنوری برای موفقیت در عالم کسب و کار کفایت میکند!؟

نگاهی گذرا و تجربی بر نقش اصول و فنون ایجاد ارتباط موثر در کسب موفقیتهای راهبردی[۱]

روی سخن من با جوانانی است که به تازگی پا به عرصه اقتصاد و تجارت گذارده، سودای موفقیتهای بزرگی را در سر میپرورانند. این رویاپردازیها هرچند که ممکن است خیلی دور از ذهن نباشد، اما دستیابی به آن نیازمند برخی از قابلیتهائی است که شاید برخی از آنها را با توانمندیهای نهادینه خود اشتباه گرفته باشیم. یکی از این قابلیتها ایجاد تعاملات سازنده و پایدار، به منظور کسب موفقیت در مذاکرات تجاری و اقتصادی است که شاید برخی از ما آنرا به اشتباه شیرین زبانی و سخنوری تلقی نمائیم.

Image result for ‫چرب زبانی‬‎

ادامه خواندن آیا خوش زبانی و سخنوری برای موفقیت در عالم کسب و کار کفایت میکند!؟