دو اصل مهم در کسب و کارهای کوچک که صاحبان آن باید بدانند!

دو اصل از اصول بسیار مهمی که صاحبان و بنیانگذاران کسب و کارهای کوچک باید بدانند، در این یادداشت مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم گرفت درحقیقت، دو اصل بدیهی اما بسیار حیاتی یعنی مسئله کسب دانش مدیریت مالی و اهمیت ایده پردازی از جمله مواردی هستند که نقش بسزایی در موفقیت و ادامه حیات کسب و کارهای کوچک ایفاء مینمایند و بسیاری از مدیران جوان از آن کاملاٌ غافل هستند. صاحبان کسب و کارها لازم است با قواعد یا اصول کسب و کارهای کوچک آشنا باشند. در این نوشتار درباره اصول مهم کسب و کارهای کوچک که صاحبان آنها باید بدانند بحث می کنیم. در ابتدا باید گفت که فارغ از بزرگی کسب و کار، در نهایت مسئولیت موفقیت آن به عهده‌ صاحب آن است. اگر شما هم در زمره صاحبان کسب و کارهای کوچک هستید، این مسئولیت به عهده‌ شما نیز هست. یکی از وظایف حساس که میتواند منجر به موفقیت کسب و کار شود، دانش و به کارگیری اصول اساسی مدیریت مالی است. یعنی، مدیران باید رابطه‌ بین سه چیز را به درستی درک کرده و دنبال کنند: درآمد، هزینه و نقدینگی!

Related image

ادامه خواندن دو اصل مهم در کسب و کارهای کوچک که صاحبان آن باید بدانند!

آیا خوش زبانی و سخنوری برای موفقیت در عالم کسب و کار کفایت میکند!؟

نگاهی گذرا و تجربی بر نقش اصول و فنون ایجاد ارتباط موثر در کسب موفقیتهای راهبردی[۱]

روی سخن من با جوانانی است که به تازگی پا به عرصه اقتصاد و تجارت گذارده، سودای موفقیتهای بزرگی را در سر میپرورانند. این رویاپردازیها هرچند که ممکن است خیلی دور از ذهن نباشد، اما دستیابی به آن نیازمند برخی از قابلیتهائی است که شاید برخی از آنها را با توانمندیهای نهادینه خود اشتباه گرفته باشیم. یکی از این قابلیتها ایجاد تعاملات سازنده و پایدار، به منظور کسب موفقیت در مذاکرات تجاری و اقتصادی است که شاید برخی از ما آنرا به اشتباه شیرین زبانی و سخنوری تلقی نمائیم.

Image result for ‫چرب زبانی‬‎

ادامه خواندن آیا خوش زبانی و سخنوری برای موفقیت در عالم کسب و کار کفایت میکند!؟

آیا علت عدم موفقیت بسیاری از کسب و کارهای کوچک و نوپا، نبود آگاهی و دانش کافی است!؟

دانش راه اندازی و مدیریت یک کسب و کار کوچک چندان پیچیده نیست!

امروزه، وقتی از محله زندگی خود عبور میکنیم، به احتمال زیاد گشایش کسب و کاری جدید و یا کسادی و تعطیلی برخی دیگر از کسب و کارها توجهمان را به خود جلب میکند! در حقیقت، برخی از مکانهای کسب و کار، بویژه آنهایی که استیجاری هستند، بعضاً سالی یکی دوبار تخلیه و مجدداً به فردی دیگر اجاره داده میشود. این رخدادها نمایانگر آنست که فردی با تمام افکار، نگرش و تلاش مثبت، برای کسب روزی حلال و معاش زندگی خود و خانواده خود گام در راهی گذاشته اما متاسفانه، هرچند که زحمات زیادی را متحمل شده، اما در انتها دخلش با خرجش جور نشده و به جبر و برای جلوگیری از ضرر بیشتر، آن کسب و کار را تعطیل نموده است! با این مقدمه، نگارنده پاسخ و نظر فردی خود در خصوص سوال مطرح شده در عنوان این یادداشت را مثبت اعلام میدارد. به همین منظور و از آنجا که دانش خوانندگان در حوزه راه اندازی و مدیریت یک کسب و کار کوچک ممکن است متفاوت باشد، تلاش میگردد تا مطالب این یادداشت در نهایت سادگی، اما تا حد ممکن منطبق بر اصول علمی تدوین گردد. به امید آنکه هرچند اندک اما برای خوانندگان آن مفید واقع گردد.

Related image

ادامه خواندن آیا علت عدم موفقیت بسیاری از کسب و کارهای کوچک و نوپا، نبود آگاهی و دانش کافی است!؟