زیاد بر ماندن اصرار نورزید!

شکست و پیروزی، دو کفه ترازوی کسب و کارند! اگر ترازوی شما در حالت تعادل کامل باشد، این به دان معناست که شما در مسیری حرکت میکنید که منطقاً در آن هیچ پیشرفتی نیست، مگر اصلاحاتی در کسب و کار خود ایجاد نمائید. و اگر به هرسمت شکست و یا پیروزی بلغزد، تکلیف تا حدودی مشخص میشود. البته بدیهی است که وضعیت این ترازو در تمامی مدت عمر کسب و کار شما باید متغیر باشد. در حقیقت، اگر این وضعیت متغیر نباشد، چه شما به سمت موفقیتتان ثابت بمانید و چه در مسیر شکست، باید نگران شوید.

Image result for business failure

ادامه خواندن زیاد بر ماندن اصرار نورزید!

آیا علت عدم موفقیت بسیاری از کسب و کارهای کوچک و نوپا، نبود آگاهی و دانش کافی است!؟

دانش راه اندازی و مدیریت یک کسب و کار کوچک چندان پیچیده نیست!

امروزه، وقتی از محله زندگی خود عبور میکنیم، به احتمال زیاد گشایش کسب و کاری جدید و یا کسادی و تعطیلی برخی دیگر از کسب و کارها توجهمان را به خود جلب میکند! در حقیقت، برخی از مکانهای کسب و کار، بویژه آنهایی که استیجاری هستند، بعضاً سالی یکی دوبار تخلیه و مجدداً به فردی دیگر اجاره داده میشود. این رخدادها نمایانگر آنست که فردی با تمام افکار، نگرش و تلاش مثبت، برای کسب روزی حلال و معاش زندگی خود و خانواده خود گام در راهی گذاشته اما متاسفانه، هرچند که زحمات زیادی را متحمل شده، اما در انتها دخلش با خرجش جور نشده و به جبر و برای جلوگیری از ضرر بیشتر، آن کسب و کار را تعطیل نموده است! با این مقدمه، نگارنده پاسخ و نظر فردی خود در خصوص سوال مطرح شده در عنوان این یادداشت را مثبت اعلام میدارد. به همین منظور و از آنجا که دانش خوانندگان در حوزه راه اندازی و مدیریت یک کسب و کار کوچک ممکن است متفاوت باشد، تلاش میگردد تا مطالب این یادداشت در نهایت سادگی، اما تا حد ممکن منطبق بر اصول علمی تدوین گردد. به امید آنکه هرچند اندک اما برای خوانندگان آن مفید واقع گردد.

Related image

ادامه خواندن آیا علت عدم موفقیت بسیاری از کسب و کارهای کوچک و نوپا، نبود آگاهی و دانش کافی است!؟