کارمند یا کارآفرین؟ مسئله این است!

من تمام عمرم را کارمند بودم! از وقتی یادم می آید، برای دیگران کار کردم! خیلی هم خوب و دقیق و منظم و با وجدان کار میکردم! امروز هم اصلا پشیمان نیستم که چرا عمرم را در شرکتهائی سپری کردم که سهمی از آن ندارم! در حقیقت، گویا در دوران جوانی من، مفهومی تحت عنوان کارآفرینی چندان جذابیت نداشت! به بیانی، در آن زمان، یعنی حدود سی سال پیش، وقتی کسی نمیخواست کارمند شود، یا ارتشی میشد، یا آزادکار میشد، و یا آنکه در نهایت کاسب میشد! اصلا مفهوم کارآفرینی مثل امروز مطرح نبود! نه خبری از دنیای دیجیتال و سرعت برق آسای تحولات بود و نه کسی به دنبال خلق ارزش و کارهای شگرف بود!

Image result for employee or entrepreneur

ادامه خواندن کارمند یا کارآفرین؟ مسئله این است!