چرخه حیات سازمان و مخاطرات پیش رو در یک نگاه اجمالی

چرخه حیات سازمان و مخاطرات پیش رو در یک نگاه اجمالی

Related image

هر پدیده ای در جهان هستی دارای چرخه حیات مشخصی است که از پیدایش تا مرگ را شامل میشود. یک موسسه یا شرکت صرف نظر از نوع فعالیت آن نیز همانند سایر پدیده های آفریده بشر دارای چرخه حیاتی است که بی شباهت به چرخه حیات انسان و سایر موجودات زنده نیست! بطور کلی چرخه حیات یک سازمان را میتوان به دوره های ذیل تقسیم نمود:

ادامه خواندن چرخه حیات سازمان و مخاطرات پیش رو در یک نگاه اجمالی

سلام دوست خوبم!

هموطن گرامی،

Related image

با توکل بر خدای مهربان، بزودی در این سایت، مباحثی در اختیار شما گرامیان قرار خواهد گرفت که امید میرود بتواند در راه اندازی کسب و کار نوپای شما کمکی هرچند اندک نماید. همچنین امید است که بتوان محیطی ایجاد گردد تا مشاغل و تخصص‏ های گوناگون شما در اختیار متقاضیان قرار گرفته و شما به راحتی بتوانید نسبت به بازاریابی توانمندیهای خود اقدام نموده، و یا نیازمندیهای خود را بیابید.

ادامه خواندن سلام دوست خوبم!