کارمند یا کارآفرین؟ مسئله این است!

من تمام عمرم را کارمند بودم! از وقتی یادم می آید، برای دیگران کار کردم! خیلی هم خوب و دقیق و منظم و با وجدان کار میکردم! امروز هم اصلا پشیمان نیستم که چرا عمرم را در شرکتهائی سپری کردم که سهمی از آن ندارم! در حقیقت، گویا در دوران جوانی من، مفهومی تحت عنوان کارآفرینی چندان جذابیت نداشت! به بیانی، در آن زمان، یعنی حدود سی سال پیش، وقتی کسی نمیخواست کارمند شود، یا ارتشی میشد، یا آزادکار میشد، و یا آنکه در نهایت کاسب میشد! اصلا مفهوم کارآفرینی مثل امروز مطرح نبود! نه خبری از دنیای دیجیتال و سرعت برق آسای تحولات بود و نه کسی به دنبال خلق ارزش و کارهای شگرف بود!

Image result for employee or entrepreneur

البته دقیقا در همان دوران، این فرآیند آغاز شده بود، اما گویا پانزده، بیست سال فاصله زمانی با ما داشتند! دقیقا در همان زمانها بود که شرکتهای بزرگ امروز دنیا شروع به ظهور کردند! دقیقا همان دوران بود که تحولات در دنیا شکل گرفته و در حال پیدایش بودند، اما رادیوی دو موج ما، هیچ چیز از آن نمیگفت و تلویزیونی که دو شبکه داشت، تنها به مسائل جنگ و سهمیه بندی و کوپن میپرداخت و تقریبا هیچ ذهن غیرآماده ای، به تحولات آگاه نمیشد! اما گفتم ذهن غیر آماده! درحقیقت، در اینجا وضعیت ذهنی خود را، البته در آن روزها به چالش کشیدم! حقیقت آنست که دنیای آدمها، همان چیزی است که در دامنه تصورات، تخیلات و باورهای وی میگنجد. ضمن آنکه، فی الواقع، شرایط محیطی و خانوادگی نیز بشدت بر آن اثرگذار است! یعنی اگر به طور مثال من فرزند یک کاسب و یا یک صنعتگر بودم، امروز من هم مالک کارخانجات تولید یخچال و فریزر میبودم، شاید هم کارگری ساده که هنوز برای چندرغاز حقوق بیگاری میکردم! هیچ کس نمیداند، چون اندازه تصورات انسانها وی را آماده تغییر و تحول میسازد.

اما باورکنید که امروز نیز، دقیقا همان وضعیت سی سال گذشته من را برای ده سال آینده خواهد داشت! حالا دیگر زمانها مثل قدیم کش نمی آیند! یعنی شرایط سن و سال من در سی سال پیش، برای جوانانی که در سن و سال آنروزهای من هستند، قطعا حدود ده سال دیگر ظهور خواهد کرد. یعنی جوانان امروز باید بدانند که ده سال دیگر با آنچنان تغییراتی مواجه خواهند شد که شاید باورش امروز برای همگی ما غیرممکن باشد! اما چه کسانی در آنزمان متفاوتند!؟ پاسخ مشخص است؛ آنانی که ذهنشان را برای چنین شرایطی آماده کنند! البته خوشبختانه امروز دیگر از رادیوی دو موج و تلویزیونی آنهم فقط با دو شبکه هیچ خبری نیست و در عوض، دنیای شبکه های اینترنتی و ماهواره ای و دسترسی آسان و جهان شمول به دانشی است که در حال خلق شدن است!

بنابراین، اگر امروز ذهنی در خواب مانده باشد و همچون اذهان آن دوران، بازهم در بیخبری باقی مانده باشد، به نظر مایل به بیداری نیست! اما سوالی مطرح میشود! فرض کنید که ذهنمان را فعال کنیم، که چه شود!؟ شاید باشند بسیاری از افراد که امروز نیز بخواهند بجای آنکه یک کارآفرین ناموفق باشند، یک کارمند موفق باشند! همه چیز به خود انسان بستگی دارد! قطعاً نیاز نیست که حتی امروز و یا حتی سالها بعد همه کارآفرین باشند و یا در جرگه خوداشتغالان حضور داشته باشد. بدیهی است که هر سازمانی، نیازمند نیروی انسانی لایق و قابل نیز خواهد بود! که اگر نیروی انسانی کافی و توانمند وجود نداشته باشد، هیچ کسب و کاری شکل نمیگیرد، هیچ کارخانه استوار باقی نمی ماند، و هیچ اقتصادی شکوفا نمیشود.

Related image

با این وجود، باید به یک نکته حیاتی توجه نمود، برای جامعه و کشور و کل جهان هستی، هیچ فرقی نمیکند که من و یا شما کارمندیم و یا اینکه یک کارآفرین و یا بازیگر هر نقش دیگری در این عالم هستی؛ اما تنها چیزی که برای تمام دنیا میتواند حائز اهمیت و ارزش باشد، آنست که اگر هریک از ما هر نقشی را ایفاء مینمائیم، به درستی و با تمام قدرت به آن بپردازیم! در حقیقت، چه کارمند باشیم و چه کارفرما، چه کارآفرین باشیم و چه آزادکار، چه یک راننده تاکسی شویم و یا یک جراح متخصص مغز و اعصاب؛ آنچه که برای دنیا حائز اهمیت است، آنست که چقدر در آن کار متفاوت عمل نموده ایم و چگونه در کار خویش ارزش خلق میکنیم!

دنیای امروز، نیازمند خلق ارزش است! کارمند هم که باشیم، میتوانیم خلق ارزش کنیم! قطعا اجباری در کار نیست که شما از طریق خلق یک محصول و یا خدمتی نوین به خلق ارزش بپردازیم! بلکه ممکن است با رویه ای جدید و روحیه ای جدید بتوانیم در ارتباط با ارباب رجوع و یا پاسخ به نیازهای وی خلق ارزش کنیم! ممکن است با لبخندی بتوانیم دردی را بکاهیم و ارزشی را در قلب دل دردمندی بیافرینیم! باید تلاش کنیم که در هر جائی که قرار میگیریم، بهترین باشیم! این تنها رمز موفقیت است! هرچه و هرکجا که هستیم، بهترین و متفاوت ترین باشیم! تفاوتی ارزش آفرین و ارزشی که بتواند آثارش را برای همیشه حفظ کند.

ارزش خلق کن و متفاوت باش، هرچه خواهی باش!