رونق بخشیدن مستمر به کسب و کارتان را جدی بگیرید!

خیلی وقتها، زمانی که کسب و کارمان به خوبی میچرخد و به قول معروف و دخل و خرجمان با هم جور در می آید، دیگر چندان مایل نیستیم که باور کنیم این شرایط ممکن است تغییر کند. در حقیقت، شوق موفقیت و غرور دستاوردهای عینی در این شرایط به حدی مارا مست و سرخوش می سازد که حتی اگر به مخاطرات و مشکلات محتمل در آینده نیز فکر کنیم، این حال خوش اجازه باور کردن آن را به ما نمیدهد. اما واقعیت بازی چیز دیگریست و همواره نباید فراموش کنیم که سکه دو رو دارد.

Related image

ادامه خواندن رونق بخشیدن مستمر به کسب و کارتان را جدی بگیرید!

بررسی مزایا و معایب استراتژی های منبع یابی

در انتخاب استراتژیهای منبع یابی به چه چیزهائی باید توجه نمود؟

زنجیره تامین یک شرکت متشکل از اجزائی است که در کنار هم منتج به تهیه و تولید محصول مورد نیاز مشتری میگردد. این زنجیره شامل تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات لجستیک، خرده فروشان، و مشتریان است. توابع یک زنجیره تامین نیز از فعالیتهایی نظیر توسعه محصول، بازاریابی، توزیع، تهیه، و منبع یابی است. هرچند که ممکن است مفاهیم تهیه و منبع یابی بشکلی مشابه و جایگزین بکار گرفته شوند، اما در حقیقت واژه تهیه بر اعمالی اشاره دارد که مولود استراتژیهای منبع یابی و یا منبع یابی استراتژیک یک شرکت برای تامین مواد خام و ملزومات است.

Image result for sourcing strategy

ادامه خواندن بررسی مزایا و معایب استراتژی های منبع یابی