برنامه‏ ریزی، فرصت یا تهدید!؟

برنامه‏ ریزی، فرصت یا تهدید!؟

برگرفته از تجارب فردی نگارنده

در این یادداشت، تلاش میشود تا با نگاهی اجمالی، موضوع مهمی که میتواند یکی از عوامل مهم و اساسی در کسب موفقیت یا بروز شکست یک کسب و کار گردد را، مورد بررسی قرار دهیم. ذکر این نکته ضروری است که این یادداشت صرفاً برگرفته از تجارب بیش از ۲۵ سال فعالیت نگارنده در صنعت بوده، خالی از نقص نیست. اما مطمئناً خوانندگان میتوانند با تلفیق دانش خود و نتایج تجربی حاصل از ایندست مطالب، با نگاهی جامع و نافذ، سازمان خود را پایش نموده و نتایج بهتری را حاصل نمایند. بدیهی است که حوزه صنعت حوزه‏ ای است که مبحث برنامه ‏ریزی در آن از اهمیت بسیار ویژه‏ ای برخوردار است! به بیانی دیگر، هیچ صنعت موفقی در دنیا به رشد و ادامه حیات دست نیافته، مگر با پشتوانه برنامه‏ ریزی دقیق، آنهم در تمامی فعالیتهای حیاتی و زیربنائی آن سازمان!

Related image

ادامه خواندن برنامه‏ ریزی، فرصت یا تهدید!؟

انگیزه و روشهای نامناسب سیستمهای انگیزشی در سازمانها

انگیزه و روشهای نامناسب سیستمهای انگیزشی در سازمانها

برگرفته از بیش از ۲۵ سال تجربیات فردی در صنعت

ایجاد انگیزه‏ های مثبت در میان اعضاء یک سازمان، خواه مجموعه ای بزرگ با هزاران پرسنل، و خواه شرکتی کوچک با پرسنلی کمتر از تعداد انگشتان دست، همواره یکی از دغدغه های مهم ذهنی مدیران است! به عبارتی، شاید این مشغله فکری، جزو معدود مسائل مرتبط با سرمایه انسانیست که نه تنها در اندیشه مدیران منابع انسانی همواره در تلاطم است، بلکه اذهان تمامی سطوح مدیریتی سازمان، از مدیریت ارشد تا مدیریت میانی را به خود مشغول ساخته است. اما ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا به ایجاد انگیزش در یک سازمان نیاز داریم!؟

Image result for motivating

ادامه خواندن انگیزه و روشهای نامناسب سیستمهای انگیزشی در سازمانها

چرخه حیات سازمان و مخاطرات پیش رو در یک نگاه اجمالی

چرخه حیات سازمان و مخاطرات پیش رو در یک نگاه اجمالی

Related image

هر پدیده ای در جهان هستی دارای چرخه حیات مشخصی است که از پیدایش تا مرگ را شامل میشود. یک موسسه یا شرکت صرف نظر از نوع فعالیت آن نیز همانند سایر پدیده های آفریده بشر دارای چرخه حیاتی است که بی شباهت به چرخه حیات انسان و سایر موجودات زنده نیست! بطور کلی چرخه حیات یک سازمان را میتوان به دوره های ذیل تقسیم نمود:

ادامه خواندن چرخه حیات سازمان و مخاطرات پیش رو در یک نگاه اجمالی

سلام دوست خوبم!

هموطن گرامی،

Related image

با توکل بر خدای مهربان، بزودی در این سایت، مباحثی در اختیار شما گرامیان قرار خواهد گرفت که امید میرود بتواند در راه اندازی کسب و کار نوپای شما کمکی هرچند اندک نماید. همچنین امید است که بتوان محیطی ایجاد گردد تا مشاغل و تخصص‏ های گوناگون شما در اختیار متقاضیان قرار گرفته و شما به راحتی بتوانید نسبت به بازاریابی توانمندیهای خود اقدام نموده، و یا نیازمندیهای خود را بیابید.

ادامه خواندن سلام دوست خوبم!